VÅRA PADELBANOR

Vi har tre modeller padelbanor: Padel Magnum, Padel World Panoramic och Padel Tour Vision.

Andra typer av padelbanor som vi kan erbjuda är singel-, barn-, flyttbara banor samt banor med speciell design som tillverkas på beställning. Det finns en serie åtgärder som måste respekteras och specifika material som måste användas för deras tillverkning. Vi använder olika typer av konstgjort gräs från olika leverantörer som Mondo bl a. av hög kvalitet som garanterar bollens perfekta studs.

Vi utrustar våra banor med ett belysningssystem som består av fyra dimbara lampor med rätt lumen utan att det påverkar spelarens syn.

Våra konkurrenskraftiga priser gör att vi kan erbjuda padelanläggningar på alltfler platser såsom klubbar, skolor, bostadsföreningar m fl.

Kontakta oss och få en offert med följande 3D-bilder, teknisk beskrivning av varje komponent och garantivillkor.

Efter godkänd besiktning erhåller kunden certifiering från Padellux AB.

MAGNUS
MAGNUS
WORLD PANORAMIC
WORLD PANORAMIC
TOUR VISION
TOUR VISION
BELYSNING
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Padel Magnus

Struktur – Gräsmatta – Belysning – Nät.
Moduler 40 × 40, 80 × 80, 120 × 80 pelare.
3 meter högt glas.
Elektrosvetsat nät 50x50x4mm med skyddsnät.
Stålstruktur målad yta. Fritt val av färg enligt kundens önskemål.
Godkänt härdat glas 10 mm.
Fibermatta (fibrillation), Monofilament eller Mondo Supercourt
gräsmatta.
Ljusstång med 8 LED ljusdioder 200W per lampa.
Nät.
Från 190 000 kr / 19 000 EUR exkl. moms plus transport och installations kostnader.

Padel World Panoramic

Struktur – Gräsmatta – Belysning – Nät.
Panoramabakgrund av 3 meter högt glas.
Ram av rörstruktur av 100 x 100 i varje hörn av ”panoramic area”.
Elektrosvetsat nät 50x50x4mm med skyddsnät.
Stålstruktur målad yta. Fritt val av färg enligt kundens önskemål.
Godkänt härdat glas 12 mm.
Monofilament eller Mondo Supercourt gräsmatta.
Ljusstång med 8 LED lysdioder 200W per lampa.
Nät.
Från 220 000 kr / 22 000 EUR exkl. moms plus transport och installations kostnader.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Padel tour vision

Struktur – Gräsmatta – Belysning – Nät
Panoramabakgrund av 3 meter höjd glas utan stålhörns struktur.
Ram av rörstruktur av 100 x 100 runt i “panoramic area”.
Elektrosvetsat nät 50x50x4mm med skyddsnät.
Stålstruktur målad yta. Fritt val av färg enligt kundens önskemål.
Godkänt härdat glas 12 mm.
Monofilament eller Mondo Supercourt gräsmatta.
Ljusstång med 8 LED lysdioder 200W per lampa.
Nät.
Från 230 000 kr / 23 000 EUR exkl. moms plus transport och installations kostnader.

REGLER FÖR PADELBANOR

För glasskiva måste standarderna för härdat glas följas: Europeiska unionen: EN 12150-1. Europeiska unionen: EN 12193 ”Belysning av idrottsanläggningar” Metallnätet måste vara romboid eller kvadratiskt och kan vara enkelt vridet eller elektrosvetsat, förutsatt att öppningens storlek (måttet på diagonalerna) inte är mindre än 5 cm och inte större än 7,08 cm. Det rekommenderas att tjockleken på ståltrådens diameter är mellan 1,6 mm och 3 mm, med tillstånd upp till maximalt 4 mm, med en spänning så att den låter bollen studsa på den.

Om elektriskt svetsat nät används måste alla svetspunkter skyddas både inuti glasramen och utanför, så att de inte kan orsaka skärskador eller repor. Om det elektrosvetsade nätet inte sammanflätas kommer dess montering att vara fyrkantigt, inte romboid, och ståltrådarna parallellt med marken måste vara inuti ramen och de vertikala utanför. Om nätet har enkel vridning, måste spännarna placeras utanför ramen och även skyddas på lämpligt sätt. Fogarna eller sömmarna mellan maskrullarna får inte ha skarpa element. Både det elektrosvetsade och det enkla vridningsnätet måste bilda en plan och vertikal yta och måste hållas på ett sådant sätt att dessa egenskaper inte går förlorade.

TILLGÅNG TILL BANAN

Ingångarna till banan är placerade på de två sidorna eller bara en och på var och en av sidorna är de symmetriska i förhållande till densamma. Det kan finnas en eller två öppningar per sida, med eller utan dörr.

UTOMHUSSPEL OCH SÄKERHETSZON

Varje sida av banan måste ha två åtkomstöppningar. Det får inte finnas något fysiskt hinder som förhindrar utgången från banan eller som är belägen utanför den i minst två gånger fyra meter lång på varje sida och minst tre meter hög. Öppningarna måste skyddas på sina tre sidor: laterala och övre, samt nätfäststolparna, med en stötdämpande produkt (t.ex. skumgummi, gummi, neopren, etc.) av inte mindre tjocklek än 2 cm. Nämnda skydd måste vara tillräckligt fästa vid metallkon-struktionen och på stolparna med många kardborreband eller annat system, så att deras dämpningsfunktion är effektiv och samtidigt har deras närvaro minsta möjliga inverkan på spelet på grund av dess projektion på banans inre sida.

BELYSNING (PADEL COURT SPOTLIGTHS)

Den konstgjorda belysningen kommer att vara enhetlig och på ett sätt som inte hindrar spelarnas, domarnas eller åskådarnas syn. Banan måste uppfylla standarden: Europeiska unionen: EN 12193

BELYSNINGSSREGLER FÖR PADELBANOR
PADELBANORS ORIENTERING

Det rekommenderas att fältets längdaxel i utomhusinstallationer är N-S, vilket möjliggör en variation mellan N-NE och N-NO. Padelbanor skiljer sig vanligtvis från varandra efter vilken typ av golv eller väggar som bildar dem, också beroende på om de är inomhus eller utomhus. Men dimensionen på en padelbana måste alltid vara desamma, korrekta och godkända av padelförbundet.

När det gäller TV-sändningar i färg och vid filminspelning krävs en vertikal belysningsnivå på minst 1000 lux, men detta värde kan öka med avståndet från kameran till objektet. För mer information bör den citerade standarden konsulteras.

Belysningskolonnerna kommer att placeras utanför banan. Om de befinner sig i säkerhetszonen är extern spelning inte tillåten. Minsta höjd uppmätt från marken till botten av projektorerna måste vara 6 meter. För nybyggnationer föreslås att den minsta fria höjden är 8 meter om projektorerna går innanför det inre området i enlighet med banväggarnas vertikala projektion och kan placeras i annan höjd om de installeras utanför den vertikala förlängningen av väggarna.

PADELBANANS GOLV ELLER YTA

Banans yta kan vara gjord av porös betong, cement, trä, syntetiska material, konstgräs eller något annat som möjliggör regelbunden studsning av bolen.

Golvets färg bör endast vara en, enhetlig och klart annorlunda än på väggarna, och helst grön, blå eller jordbrun i dess varierande toner. Den svarta golvfärgen kan endast accepteras för inomhusinstallationer. Beläggningen har en planhet så att de inre nivåskillnaderna är mindre än 3 mm uppmätt med en 3m (1/1000) linjal. I icke-dränerande trottoarer är den maximala tvärgående evakueringslutningen 1% och börjar alltid från centrum mot utsidan av banan.

Syntet- och konstgräsgolv måste uppfylla följande krav: Europeiska unionen: i enlighet med UNE 41958 IN-rapporten ”Sportsgolv”.

ANDRA TJÄNSTER
GLASBYTE

Det finns olika anledningar till att ett glas går sönder, antingen på grund av en kraftig temperaturskillnad, spontant brott eller en olycka.

Vi har en stort lager av glas för padel i 10 mm och 12 mm, 3 m bredd. Vi behöver veta vem var din leverantör och ritning av glaset.

Specialiserad personal som kommer att lösa ditt problem.